Serwis, części i schematy Asus Crw 2410a

Serwis, części i schematy dla napędu CD-RW ASUS CRW-2410A obejmują wszystko, co jest potrzebne, aby naprawić, utrzymać lub ulepszyć jego wygląd i funkcje. Napęd CD-RW ASUS CRW-2410A jest częścią linii napędów CD-RW firmy ASUS. Jest to cichy, wydajny napęd, który zapewnia doskonałe odczytywanie i zapisywanie danych. Jego konstrukcja jest wytrzymała i wyposażona w technologię E-IDE, która zapewnia szybką i niezawodną komunikację z komputerem. Serwis, części i schematy umożliwiają użytkownikom naprawę, zmianę lub zaktualizowanie napędu CD-RW ASUS CRW-2410A. Obejmuje to wymianę uszkodzonych części, wybór odpowiednich części zamiennych oraz instalację nowych części i komponentów. Ponadto schematy ułatwiają użytkownikom zrozumienie działania napędu CD-RW ASUS CRW-2410A, a także pomagają w naprawie i konserwacji napędu.

Ostatnia aktualizacja: Serwis, części i schematy Asus Crw 2410a

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Czym jest materiał edukacyjny?

Definicja materiału edukacyjnego zapisana w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 31. 10. 2016 r. ) brzmi następująco: „Materiał edukacyjny (to) materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną” (Art. 3. 24). MEiN na swojej stronie internetowej dodatkowo wyjaśnia: „Katalog materiałów edukacyjnych może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne (…)”.


Czym materiał edukacyjny różni się od podręcznika?

Podręcznik w rozumieniu ustawy to publikacja posiadająca numer dopuszczenia MEiN. Materiał edukacyjny – z definicji – takiego numeru nie ma. Jeśli chodzi o sposób finansowania zakupu w przypadku szkół uprawnionych do korzystania z dotacji MEiN – nie ma różnicy między podręcznikiem a materiałem edukacyjnym. Materiał edukacyjny może zostać zakupiony przez szkołę ze środków dotacji celowej.


Czy można korzystać z podręcznika, który nie ma numeru dopuszczenia MEiN?

Oczywiście tak! Przy czym, aby być precyzyjnym, podręcznikiem – zgodnie z ustawą – można nazywać tylko publikacje z numerem dopuszczenia. Wszelkie inne książki edukacyjne (w tym repetytoria lub podręczniki bez numeru dopuszczenia) są określane jako materiały edukacyjne.
W ustawie o systemie oświaty (Art. 22aa) jednoznacznie stwierdzono, że „nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
 • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1”.

Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca przyznaje nauczycielowi/zespołowi nauczycieli bardzo dużą swobodę w kwestii wyboru publikacji. Warunek jest tylko jeden – i nie jest nim dopuszczenie książki do użytku szkolnego przez MEiN – publikacja ma umożliwiać realizację programu nauczania. Przypominamy jednocześnie, że każdy nauczyciel/zespół nauczycieli ma prawo opracować program samodzielnie lub wybrać jeden z programów oferowanych przez wydawnictwa. Programy nauczania – od dawna – nie podlegają zatwierdzeniu przez MEiN.

Nauczyciele języka angielskiego coraz chętniej korzystają z materiałów edukacyjnych. Wynika to stąd, że wiele klas osiąga poziom wyższy od zakładanego w podstawie programowej, a więc potrzebuje publikacji, która wykracza poza zestaw podręczników posiadających numer dopuszczenia dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto nauczyciele chętnie wybierają podręczniki i repetytoria, które przygotowują do konkretnego egzaminu (np. FCE, CAE, egzamin ósmoklasisty, matura). W takich publikacjach wszelkie informacje na temat wymogów egzaminacyjnych i wskazówki dotyczące technik wykonywania poszczególnych zadań są podane wprost, a zadania egzaminacyjne czytelnie oznaczone, co nie jest możliwe w podręcznikach posiadających numer dopuszczenia.

 
Czy materiał edukacyjny musi być wieloletni?

Materiał edukacyjny zakupiony ze środków dotacji celowej stanowi własność szkoły i – tak jak podręcznik – jest uczniowi wypożyczany na rok, a następnie przekazywany następnym rocznikom uczniów. Zatem nie można w nim pisać! O wieloletniości materiału edukacyjnego nie decyduje jednak obecność zaciemnień w miejscach przeznaczonych na wpisanie odpowiedzi, ani powtarzające się polecenie „Write in your notebook”. Wystarczy uprzedzić uczniów, że w książce nie wolno zapisywać odpowiedzi, a wszelkie zadania pisemne trzeba wykonać w zeszycie. Poza tym, szczegółowo określony w rozporządzeniu MEiN sposób dostosowania podręczników do zasad wieloletniego użytkowania jedynie utrudnia, a nie uniemożliwia pisania w podręczniku. Uczeń, jeżeli zechce, może pisać choćby na marginesach lub w każdym innym niezapełnionym tekstem lub grafiką miejscu. Wydaje się zatem, że kwestia niepisania w książce należy bardziej do sfery wychowawczej niż edytorskiej.

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
   22. Narzędzia w programie Illustrator
    1. Przegląd narzędzi
    2. Zaznaczanie narzędzi
     1. Zaznaczenie
     2. Zaznaczanie bezpośrednie
     3. Zaznaczanie grupowe
     4. Różdżka
     5. Lasso
     6. Obszar ilustracji
     7. Narzędzia do nawigacji
      1. Rączka
      2. Obracanie widoku
      3. Lupka
      4. Narzędzia do malowania
       1. Gradient
       2. Siatka
       3. Generator kształtów
       4. Narzędzia tekstowe
        1. Tekst
        2. Tekst na ścieżce
        3. Tekst pionowy
        4. Narzędzia do rysowania
         1. Pióro
         2. Dodaj punkt kontrolny
         3. Usuń punkt kontrolny
         4. Punkt kontrolny
         5. Krzywizna
         6. Linia
         7. Prostokąt
         8. Prostokąt zaokrąglony
         9. Elipsa
         10. Wielokąt
         11. Gwiazda
         12. Pędzel malarski
         13. Kropla
         14. Ołówek
         15. Shaper
         16. Plasterek
         17. Narzędzia do modyfikacji
          1. Obróć
          2. Odbij
          3. Skaluj
          4. Ścinanie
          5. Szerokość
          6. Przekształcanie swobodne
          7. Kroplomierz
          8. Mieszanie
          9. Gumka
          10. Nożyczki
          11. Szybkie operacje
           1. Tekst retro
           2. Tekst z blaskiem neonu
           3. Oldschool tekst
           4. Zmień kolory
           5. Konwertowanie szkicu na wektory
           6. Illustrator na iPadzie
            1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
             1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
             2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
             3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
             4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
             5. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
             6. Gesty i skróty dotykowe
             7. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
             8. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
             9. Dokumenty
              1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
              2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
              3. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
               1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
               2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
               3. Rysowanie
                1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
                2. Rysowanie i edytowanie kształtów
                3. Tekst
                 1. Praca z tekstem i czcionkami
                 2. Tworzenie napisów na ścieżce
                 3. Dodawanie własnych czcionek
                 4. Praca z obrazami
                  1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
                  2. Kolory
                   1. Stosowanie kolorów i gradientów
                   2. Pliki w chmurze
                    1. Podstawy
                     1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
                     2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
                     3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
                     4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
                     5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
                     6. Rozwiązywanie problemów
                      1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
                      2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
                      3. Dodawanie i edytowanie treści
                       1. Podstawy rysowania
                       2. Edycja ścieżek
                       3. Rysowanie idealnych kompozycji
                       4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
                       5. Rysowanie prostych linii i kształtów
                       6. Obrys obrazu
                       7. Upraszczanie ścieżki
                       8. Definiowanie siatki perspektywy
                       9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
                       10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
                       11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
                       12. Rysowanie perspektywiczne
                       13. Symbole
                       14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
                       15. Obiekty 3D i materiały
                        1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
                        2. Tworzenie grafiki 3D
                        3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
                        4. Tworzenie tekstu 3D
                        5. Kolor
                         1. Informacje o kolorze
                         2. Wybieranie kolorów
                         3. Używanie i tworzenie próbek
                         4. Dopasowywanie kolorów
                         5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
                         6. Grupy kolorów (harmonie)
                         7. Panel Motywy Color
                         8. Zmiana kolorów kompozycji
                         9. Malowanie
                          1. Informacje o malowaniu
                          2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
                          3. Grupy aktywnego malowania
                          4. Gradienty
                          5. Pędzle
                          6. Przezroczystość i tryby mieszania
                          7. Stosowanie obrysów do obiektu
                          8. Tworzenie i edycja wzorków
                          9. Siatki
                          10. Wzorki
                          11. Zaznaczanie obiektów
                          12. Warstwy
                          13. Grupowanie i rozwijanie obiektów
                          14. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
                          15. Układanie obiektów w stos
                          16. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
                          17. Kopiowanie i powielanie obiektów
                          18. Obracanie i odbijanie obiektów
                          19. Tworzenie splotu obiektów
                          20. Przekształcanie obiektów
                           1. Kadrowanie obrazów
                           2. Przekształcanie obiektów
                           3. Łączenie obiektów
                           4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
                           5. Wypaczenie marionetkowe
                           6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
                           7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
                           8. Zmiana kształtu za pomocą form
                           9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
                           10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
                           11. Praca z aktywnymi narożnikami
                           12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
                           13. Edytowanie maski przycinającej
                           14. Aktywne kształty
                           15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
                           16. Edycja globalna
                           17. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
                           18. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
                           19. Zarządzanie obszarem tekstu
                           20. Czcionki i typografia
                           21. Formatowanie tekstu
                           22. Importowanie i eksportowanie tekstu
                           23. Formatowanie akapitów
                           24. Znaki specjalne
                           25. Tworzenie tekstu na ścieżce
                           26. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
                           27. Karty
                           28. Tekst i pismo
                           29. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
                           30. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
                           31. Tekst arabski i hebrajski
                           32. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
                           33. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
                           34. Kreatywne projekty typograficzne
                           35. Skalowanie i obracanie tekstu
                           36. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
                           37. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
                           38. Udoskonalenia dotyczące tekstu
                           39. Słowniki ortograficzne i językowe
                           40. Formatowanie znaków azjatyckich
                           41. Kompozytory języków azjatyckich
                           42. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
                           43. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
                           44. Tworzenie efektów specjalnych
                            1. Praca z efektami
                            2. Style grafiki
                            3. Tworzenie cienia
                            4. Atrybuty wyglądu
                            5. Tworzenie szkiców i mozaik
                            6. Cienie, blaski i wtapianie
                            7. Podsumowanie efektów
                            8. Grafika WWW
                             1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
                             2. Wykresy
                             3. SVG 
                             4. Tworzenie animacji
                             5. Plasterki i mapy obrazów
                             6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
                              1. Importowanie
                               1. Umieszczanie wielu plików
                               2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
                               3. Informacje o łączach
                               4. Cofanie osadzenia obrazów
                               5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
                               6. Importowanie obrazów bitmapowych
                               7. Importowanie plików Adobe PDF
                               8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
                               9. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
                                1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
                                2. Zapisywanie
                                 1. Zapisywanie kompozycji
                                 2. Eksportowanie
                                  1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
                                  2. Eksportowanie kompozycji
                                  3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
                                  4. Pliki pakietów
                                  5. Tworzenie plików Adobe PDF
                                  6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
                                  7. Opcje Adobe PDF
                                  8. Informacje o pliku i metadane
                                  9. Drukowanie
                                   1. Przygotowanie do drukowania
                                    1. Przygotowywanie dokumentów do druku
                                    2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
                                    3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
                                    4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
                                    5. Nadruk
                                    6. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
                                    7. Drukowanie w trybie PostScript
                                    8. Ustawienia predefiniowane drukowania
                                    9. Znaczniki drukarskie i spady
                                    10. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
                                    11. Zalewkowanie
                                    12. Drukowanie rozbarwień
                                    13. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
                                    14. Nadruk bieli
                                    15. Automatyzacja zadań
                                     1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
                                     2. Automatyzacja za pomocą skryptów
                                     3. Automatyzacja za pomocą operacji
                                     4. Rozwiązywanie problemów 
                                      1. Problemy związane z awarią
                                      2. Odzyskiwanie plików po awarii
                                      3. Problemy z plikami
                                      4. Obsługiwane formaty plików
                                      5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
                                      6. Problemy z urządzeniem Wacom
                                      7. Problemy z plikami DLL
                                      8. Problemy z pamięcią
                                      9. Problemy z plikiem preferencji
                                      10. Problemy z czcionkami
                                      11. Problemy z drukarką
                                      12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
                                      13. Poprawianie wydajności programu Illustrator
                                      14. Skorzystaj z tego przewodnika, aby poznać funkcje programu Illustrator i dowiedzieć się, jak tworzyć piękne grafiki wektorowe i ilustracje na komputerze oraz iPadzie.

                                       Co nowego w programie Illustrator

                                       Wymagania systemowe programu Illustrator

                                       Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

                                       Domyślne skróty klawiaturowe | Illustrator

                                       Zacznij od tych projektów

                                       Tworzenie i edytowanie kształtów

                                       Przekształcanie i edytowanie grafiki

                                       Zaloguj się na swoje konto

Serwis, części i schematy Asus Crw 2410a

Bezpośredni link do pobrania Serwis, części i schematy Asus Crw 2410a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Serwis, części i schematy Asus Crw 2410a